ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΕΜ

p9020025     Πρόσφατη εγκατάσταση φίλτρου αποκονίωσης περιστρεφικού φούρνου

    αλουμινίου στο εργοστάσιο της ΑΤΕΜ στην Πάτρα. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

    ΠΑΡΟΧΗ: 50.000 m3/h.

p9020036 

banner square aerolight sma   banner square kefatec small