ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ PIPELIFE ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

p4270041Η εταιρεία μας εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία με απόλυτη επιτυχία κεντρική

μονάδα τροφοδοσίας πολυαιθυλενίου (ΡΕ).

 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την τροφοδοσία δύο κεντρικών σιλό με αυτόματη

εκσακιστική μηχανή σάκων ΡΕ των 25 kg, όπως και την τροφοδοσία μηχανών

extruder. Η εγκατάσταση έγινε στο νέο εργοστάσιο της PIPELIFE στη Βουλγαρία.

p4300065

banner square aerolight sma   banner square kefatec small