ΖΥΓΙΣΗ - ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η διαχείριση μικροϋλικών περιλαμβάνει την πλήρως αυτοματοποιημένη τροφοδοσία – ζύγιση με ακρίβεια

μικρών ποσοτήτων συστατικών και πρόσθετων σε μια διαδικασία μίξης. Η ΚΕΦΑ προτείνει πρωτοποριακές λύσεις με

γνώμονα την οικονομία υλικών, την ακριβή και την αποφυγή μόλυνσης του εργασιακού χώρου.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω συστήματα Ζύγισης - Δοσομέτρησης:

banner square aerolight sma   banner square kefatec small