Οι πρέσσες για χαρτί και πλαστικό της γερμανικής εταιρείας WELGER είναι συνεχούς λειτουργίας με αυτόματο δέσιμο

και ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία πολλών βιομηχανικών μονάδων.

Οι πρέσσες συμπίεσης πέραν της σημαντικής μείωσης του όγκου των απορριμμάτων που επιτυγχάνουν, εξασφαλίζουν

πολύτιμο χώρο, καθαρό εργασιακό περιβάλλον, μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ελάττωση του κόστους αποκομιδής

και προσφέρουν μεγάλο οικονομικό όφελος από τη μεταπώληση του συμπιεσμένου προϊόντος.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

- Υψηλή απόδοση

- Αυτόματη και συμπαγής δεματοποίηση

- Δυνατότητα αυξομείωσης των διαστάσεων του δέματος

- Εύκολη και ασφαλής λειτουργία

- Χαμηλό  κόστος συντήρησης

- Μείωση του εργατικού κόστους

 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

bulky cardboard boxes (2 or 3 layers), corrugated cardboard boxes, cardboard, flat and frames, paper (trims and endless), maculature,

paper and plastic bags, PP film stripes, PE film, big bags, plastic film stripes, protective film (garment), plastic strapping, PP/PE fibres, isolation and fleece material,

foam material, packaging foam, aluminium film (hop bags), textile cotton wool, bulky solid cardboard, tetrapak

 

horizontal presses

 

waste rollers

 

        

 

 

 

 

 

banner square aerolight sma   banner square kefatec small