Η σειρά προϊόντων της Gambarotta Gschwendt S.r.l. σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ΚΕΦΑ

Α.Ε. σας προσφέρουν αποτελεσματικές και ιδανικές λύσεις στη μεταφορά υλικών χύδην διαφορετικών μεγεθών και 

θερμοκρασίας σε πλήθος βιομηχανικών κλάδων όπως:                             

 

- Τσιμεντοβιομηχανίες και βιομηχανίες γύψου

- Βιομηχανίες χημικών

- Βιομηχανίες τροφίμων

- Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης

 

Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης, βελτίωσης σε ήδη υπάρχοντα συστήματα όπως και προσθήκης νέων

συστημάτων χωρίς τη διακοπή λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

 

           ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ (Bucket Elevators)                                           ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (Pan Conveyors)

                    bucket elevator                                                           pan conveyors

 

 

 

ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (Drag Chain Conveyors)                          ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (Feeders & Extractors) 

       drag chain conveyors 2                                          feeders  extractors

 

banner square aerolight sma   banner square kefatec small