ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΚΕΦΑ Α.Ε. πληροί και εργάζεται σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για

την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στα πλαίσια αυτά έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2000.

   

banner square aerolight sma   banner square kefatec small