ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία ΚΕΦΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με βασικό αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε συστήματα αποκονίωσης και στην διαχείριση υλικών χύδην, όπως αποθήκευση σε σιλό, διακίνηση μέσω πνευματικής ή μηχανικής μεταφοράς, ζύγιση, δοσομέτρηση και ανάμιξη.

Η πολυετής εμπειρία και συνεργασία της εταιρείας με εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού, κατέστησαν την ΚΕΦΑ Α.Ε. μία από τις πρωτοπόρες και πιο αξιόπιστες εταιρείες ENGINEERING στην Ελλάδα, με αναγνωρισμένη την ποιότητα των προσφερομένων λειτουργικών λύσεων από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες.

Η συνεχής εξέλιξη της ΚΕΦΑ Α.Ε. στις νέες τεχνολογίες και η εξειδίκευση του προσωπικού της, την καθιστούν ένα αξιόπιστο και απαραίτητο συνεργάτη για τους πελάτες της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με την υψηλή τεχνογνωσία που κατέχει, δραστηριοποιήθηκε και σε τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως στα συστήματα ανακύκλωσης στερεών υλικών, συστήματα απόσμησης, πλυντρίδες, κόσκινα διαχωρισμού κ.λ.π.

Η συνεχής ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών της ΚΕΦΑ Α.Ε., η προώθηση καινοτόμων προϊόντων και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν μια εγγύηση για τους πελάτες της.

banner square aerolight sma   banner square kefatec small